Restauratie

Rene werkt regelmatig mee met restauratiewerkzaamheden van bijvoorbeeld oude muurschilderingen in kerken. Dit is weer heel anders dan het decoratieve werk omdat restaureren dogmatischer en minder creatief is en uiterste zorgvuldigheid vereist.
De bedoeling van restauratie is terughalen van oude en beschadigde schilderingen en deze behoeden voor verder verval.

Hieronder volgen enkele foto’s van restauratiewerkzaamheden waar Rene, soms in samenwerking met andere restauratieschilders, aan heeft gewerkt.